Sứ mệnh

Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trở thành những công dân tốt, tài năng và là nhà sáng tạo cho tương lai với lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, độc lập và tự tin trong cuộc sống. Mang tới cho trẻ một môi trường hoạt động lý tưởng nhất để phát huy hết khả năng của bản thân và trở thành một em bé hạnh phúc.